Vof contract opstellen

U gaat een vennootschap onder firma (vof) oprichten. Dit is een rechtsvorm die in Nederland heel gebruikelijk is. De wet regelt niet veel voor vof's, dus het is essentieel dat u en uw vennoten zelf afspraken maken.

Een vennootschap onder firma is een veel voorkomende rechtsvorm voor het starten van een organisatie. Bij een vennootschap onder firma werken twee of meer vennoten samen onder een gemeenschappelijke naam. Als alles goed gaat, draagt elke partner iets bij aan het bedrijf, zoals arbeid, financiƫle middelen en/of onroerend goed.

De vennootschap onder firma heeft een aantal cruciale voordelen ten opzichte van de bv. Het is heel eenvoudig om een vof te beginnen. Je hoeft je alleen maar in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en je kunt beginnen. Om het compleet te maken laat je een vof contract opstellen door een juridisch specialist.

Wanneer u een vennootschap onder firma opricht, zijn alle vennoten gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de gevaren van de hele onderneming. Als u vooraf duidelijke plannen maakt over de samenwerking en wat een vennoot wel of niet mag doen namens de vennootschap, kunt u conflicten voorkomen en begrijpt u wat u van elkaar kunt verwachten.

Dit betekent dat een partner de onderneming in principe onbeperkt mag binden, zonder dat de andere partners dit weten. Als er geen andere regels zijn afgesproken, kan een vennoot om die reden onbeperkt optreden namens de vennootschap onder firma.