Freelance contract opstellen

Een freelancecontract heeft tal van verschillende namen, zoals zzp-overeenkomst, freelancecontract en inhuurcontract zzp. Welke naam er ook aan wordt gegeven, juridisch gezien is het een overeenkomst van opdracht.

De overeenkomst van opdracht is een regeling waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden die bestaan uit iets anders dan het tot stand brengen van een werk van productieve aard, het opslaan van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personeel of producten. Hierbij is het noodzakelijk dat de persoon die de werkzaamheden verricht dit niet doet op grond van een arbeidsovereenkomst.

Als je kijkt naar wat het project eventueel niet inhoudt (de bewustwording van een werk van materiële aard, de opslag van goederen, de publicatie van werken of het vervoer van personeel of goederen), dan kom je al snel uit op dienstverlening als zelfstandige. Er zijn namelijk andere, betere contracten voor freelancers in bijvoorbeeld de bouwsector.

Het freelance contract, of eigenlijk contract van opdracht, is een document waarin je afspraken maakt over het project. Met zo'n contract garandeer je dat opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijkheid hebben over wat er is afgesproken en wat er van elkaar wordt gekregen. Dit is erg belangrijk bij geschillen of als er geschillen dreigen te ontstaan.

Lees hier meer: Freelance contract opstellen