Persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten verboden

Het Hof van Justitie van de EU heeft het Privacy Shield ongeldig verklaard. Dat betekent dat je geen persoonsgegevens mag versturen naar de Verenigde Staten op basis van dit verdrag.

Waarom was het Privacy shield er?
We gaan een stuk terug in de tijd. Om precies te zijn naar 2001. Europese wetgeving verbiedt het om persoonsgegevens buiten de EER te brengen zonder dat daar, naar maatstaven van Europa, een geschikt beschermingsniveau is in het land van ontvangst. In de Verenigde Staten bestaat sectorspecifieke privacywetgeving. Maar geen algemene privacyregels.

Om te zorgen dat de Verenigde Staten een belangrijke handelspartner blijft, wordt er in 2001 een verdrag gesloten waardoor het verbod op het doorsturen van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten wordt opgeheven. Dit verdrag heet Safe Harbor.

We gaan weer een stukje door. Naar 2013. Het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) verklaart het Safe Harbor-verdrag ongeldig. Nadat Edward Snowden als klokkenluider openbaar heeft gemaakt dat Amerikaanse overheidsinstanties op grote schaal toegang hadden tot data binnen Amerikaanse bedrijven en deze ook continue monitorden, werd de vraag gesteld of het verdrag wel het vereiste beschermingsniveau kon waarborgen.