Loondoorbetaling tijdens ziekte

De meeste mensen zijn ieder wel een of meerdere keren ziek. Veelal is dat niets meer dan een griepje. Helaas komt het ook voor dat iemand langdurig tijd ziek is. Recht op loon heeft een medewerker altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij niet werkt. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een medewerker wel of geen recht op loondoorbetaling als hij ziek is? Hoe hoog is het loon dan als er wel recht op is en wie betaalt dan de loondoorbetaling? In dit artikel zullen deze vragen beantwoord worden.