Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen?

Als ondernemer sluit je regelmatig overeenkomsten. Het komt soms voor dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare situaties die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan de afspraken kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de levering van de wederpartij. De vraag is dan, hoe kom je van een overeenkomst af? In dit artikel geven we drie opties om van een rechtsgeldig contract af te komen.

Kan je van een getekende overeenkomst af?

Of je van een contract af kunt, zal per geval verschillen. Het is niet alleen afhankelijk van waarom je van het contract af wilt, maar ook wat je hebt afgesproken over het beëindigen van de overeenkomst en andere omstandigheden die zich voordoen. Daarnaast is het ook afhankelijk van het soort contract dat je hebt gesloten.

In Nederland kennen we een grote mate van contractsvrijheid. Dat houdt in dat je in veel gevallen zelf kunt bepalen wat je afspreekt. De wetgever heeft wel voor sommige contracten specifieke regels bedacht. Zo zijn er regels voor arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht (freelance contracten).

In de regels voor de genoemde contracten zijn vaak bepalingen opgenomen over het beëindigen van de betreffende overeenkomsten. Maar, dankzij contractsvrijheid is het meestal mogelijk om andere afspraken te maken over, in dit geval, het beëindigen van de overeenkomst.

Wat de regels over het beëindigen van een contract dan ook zijn, als je van een contract af wilt, zul je het contract moeten opzeggen, ontbinden of vernietigen.

Lees verder: Contract ontbinden